De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgtaken binnen de school. Bij De Holsthoek is Saskia Henneke de interne begeleider. Ze werkt hierbij ook nauw samen met Saskia Hendriks, de andere intern begeleider binnen het onderwijsteam Klaver DHKT.
Saskia ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de groepsplannen en helpt bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp.
“Het is zo belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school. Maar dat is voor ieder kind anders. Dus het bieden van zorg, wanneer het niet lekker loopt, is echt maatwerk. Daarbij kijk ik naar de onderwijsbehoefte van het kind en ga vooral met een positief kritische blik naar een oplossing zoeken, binnen of buiten de school.”

De intern begeleider ondersteunt, een groep en/of de leerkracht wanneer er zich problemen voordoen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling (houding en gedrag) of de cognitieve ontwikkeling (kennis). Deze kunnen ook met elkaar samenhangen. Wanneer een leerling niet lekker in zijn vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een leerling merkt dat het de leerstof niet bij kan houden of juist voor gaat lopen op de rest van de groep, kan dit van invloed zijn op zijn gedrag. We vinden het heel belangrijk dat de school voor de leerlingen een prettige en veilige plek is. Wanneer de leerkracht, in samenwerking met de intern begeleider, problemen signaleert, wordt er gekeken of speciale ondersteuning van buiten af nodig is en zo ja, welke ondersteuning. De intern begeleider legt de contacten met de externe organisaties.

Hoe de zorg wordt ingericht, is afhankelijk van de zorgvraag, de mogelijkheden binnen de school en de haalbaarheid voor de leerling. De rol van ouders is hierbij heel belangrijk.
De zorgroute op onze school ziet er als volgt uit: Ondersteuningsstructuur EPOS.

Klik verder voor meer informatie over:
- Passend onderwijs
- Stagnerende leerprestaties
- Dyslexie
- Plusgroep
- Zorgorganisaties

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (23)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (22)
Hellendoorn 2019 (27) Hellendoorn 2019 (21)
Hellendoorn 2019 (26) Hellendoorn 2019 (20)
Hellendoorn 2019 (25) Hellendoorn 2019 (19)
Hellendoorn 2019 (24) Hellendoorn 2019 (18)