Obs de Holsthoek vindt lezen erg belangrijk en wij besteden daar dagelijks dan ook veel aandacht aan. Er wordt voorgelezen, kinderen lezen in een zelfgekozen boek (stillezen) en het technisch lezen wordt geoefend. We vinden het ook belangrijk dat er thuis gelezen wordt. Via deze pagina willen wij ouders en kinderen tips geven.

Vijfvingertest
Met de vijfvingertest kun je kijken of een boek te moeilijk voor je is. Zo werkt het:
1. Lees een bladzijde uit het boek.
2. Tel alle woorden die moeilijk zijn om te lezen op je vingers.
3. Minder dan vijf vingers? Lezen maar! Meer dan vijf vingers? Kies een ander boek en doe de test nog eens.

Theaterlezen
Theaterlezen is leuk voor iedereen: jong en oud en goede en minder goede lezers. Bij theaterlezen, ook wel toneellezen genoemd, nemen twee lezers (of meer) de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. Beide lezers trainen de vaardigheden: het hardop lezen én het luisteren. Heel actief luisteren zelfs, je moet immers goed 'bij de les blijven' om op tijd je eigen rol weer te lezen. Bovendien is het erg leuk om samen een verhaal te lezen.
Je kunt het proberen met de volgende moppen:
Hamsters.pdf    Kapotte wekker.pdf    Pillen.pdf    Voor de krant.pdf   Toets.pdf   Bruiloften.pdf   Hitte.pdf   Paraplu.pdf

Wist je dat?
...het lidmaatschap van de bieb voor kinderen tot 18 jaar gratis is! Zie http://www.bibliotheekolst-wijhe.nl
…kinderen het leuk vinden om aan honden voor te lezen? En echt waar, de hond luistert graag. Of hij het begrijpt is een tweede, maar het bevordert de leesvaardigheid van je kind.
…je dingen beter onthoudt als je ze van papier gelezen hebt? Het blijft natuurlijk handig om via internet dingen op te zoeken, maar je geheugen wordt er niet beter op.
…je kind slimmer wordt van rijmen? Rijmspelletjes, aan tafel bijvoorbeeld, zijn niet alleen leuk en gezellig, ze stimuleren ook de hersenontwikkeling van je kind!
…kinderen die 15 minuten per dag lezen 1000 nieuwe woorden per jaar leren? Zo babbelen ze je al snel de oren van het hoofd.
…kinderen in praatgrage gezinnen op hun derde jaar een woordenschat van 1100 woorden hebben? In gezinnen waar niet veel gepraat of voorgelezen wordt, kennen kinderen op deze leeftijd maar 525 woorden. Alle reden dus om veel voor te lezen én veel te kletsen.
...kinderen die meer lezen, lezen met meer plezier, zijn beter in taal en scoren hoger op de Cito eindtoets.

Waarom voorlezen belangrijk is...
Voorlezen is niet alleen leuk maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Wat leren kinderen er van?
- Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.
- Kinderen leren goed te luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren.
- Voorlezen stimuleert de fantasie. En afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel van de wereld om zich heen, waardoor het kind meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen.
- Maar ook het gevoel van veiligheid wat kinderen krijgen, het plezier wat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die het kind krijgt tijdens het voorlezen zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er ook regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.
Voorlezen hoe doe je dat? De volgende 12 tips & tricks helpen je hierbij: Tips en tricks bij het voorlezen.pdf

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (23)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (22)
Hellendoorn 2019 (27) Hellendoorn 2019 (21)
Hellendoorn 2019 (26) Hellendoorn 2019 (20)
Hellendoorn 2019 (25) Hellendoorn 2019 (19)
Hellendoorn 2019 (24) Hellendoorn 2019 (18)