ouderraad

De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. 
De OR bestaat uit minimaal drie leden; gekozen door en uit de ouders van de leerlingen. De OR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar in aanwezigheid van een afgevaardigde van het team.
De OR is een oudervereniging. Hierbij horen de rechten en de plichten van een vereniging. De ouders wordt gevraagd lid te worden; de OR neemt hiertoe de initiatieven naar de ouders.
De activiteiten waar de OR zich mee bezighoudt, zijn
• Het meehelpen aan en/of organiseren van allerlei activiteiten in en om de school
• Het beheer van de ouderbijdragen
• Het onderhouden van contacten met de leerkrachten
• Aanspreekpunt zijn voor ouders

Het huishoudelijke reglement ligt op school ter inzage.
De namen en adressen van de leden kunt u vinden in de schoolgids.

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (27)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (26)