De Holsthoek; een karakterschets

Obs de Holsthoek is een kleine dorpsschool. We zijn met het buurthuis de enige openbare voorziening in Den Nul en we vinden het belangrijk dat we onderdeel uitmaken van de dorpsgemeenschap. Bij feesten en bijzondere activiteiten zijn belangstellenden en buurtbewoners van harte welkom bij ons!
We streven ernaar, dat de kinderen zich prettig en veilig voelen, want als een kind zich veilig voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. Het uitdragen van een goede sfeer wordt als belangrijk ervaren. We hechten aan normen en waarden.
Respect, rust, orde en regelmaat bieden zekerheid en geborgenheid. Op deze manier willen we de leerlingen begeleiden om een basis te leggen voor mondigheid, zelfstandigheid en volwassenheid. Een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders kan de ontwikkeling van de leerlingen op een positieve manier beïnvloeden.

 
Iedereen is welkom, zoals bij het eindconcert van het leerorkest en Heel Holsthoek Bakt.

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (27)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (26)