aanmelding, toelating en leerplicht

Ouders van leerlingen die in de loop van het volgende schooljaar vier jaar worden, kunnen in februari hun kind aanmelden op onze school (zie jaarkalender). Een paar weken voor de officiële datum van aanmelding kunnen de ouders in de dag- en weekbladen lezen wanneer de datum van inschrijving is.
Wettelijk is het zo geregeld dat, wanneer leerlingen de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt, ze zes dagdelen, te gast mogen zijn in de groep waarin ze worden geplaatst (kijkdagen). De betrokken school maakt van tevoren hierover afspraken met de ouders/verzorgers en de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vanaf de dag dat een kind vier jaar wordt, kan het volledig tot de school worden toegelaten. 
Naast aanmelding van vierjarigen, kunnen er leerlingen aangemeld worden die van een andere basisschool komen, b.v. door verhuizing.
Afspraken voor de kijkdagen van de nieuwe leerlingen:
• Vier weken voor de verjaardag komen de leidsters van de Peuterpost (peuterspeelzaal) met de kinderen
kijken.
• Ouders van kinderen die niet op een peuterspeelzaal zitten, nemen zelf contact op met de school om een
afspraak te maken.
• Om kennis te maken met de basisschool mogen de kinderen gedurende drie weken voor hun verjaardag zes dagdelen komen meedraaien.
• Voor kinderen die in juli of augustus vier jaar worden, geldt het volgende advies .De 'kijkdagen' vervallen en het kind komt na de zomervakantie op school. Voor kinderen die in september vier jaar worden, geldt dat de kijkdagen na de vakantie ingevuld worden met een maximum van tien dagdelen.
• Als kinderen vier jaar worden mogen ze volledig naar de basisschool.

Leerplicht
Een kind is wettelijk leerplichtig op de eerste schooldag van de eerstvolgende maand waarop het kind vijf jaar wordt. 

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (27)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (26)