Visie en missie

Onze visie; waar staat onze school voor?

Uitgangspunt van ons onderwijs is kwalitatief hoogwaardig onderwijs:
Onze kinderen beheersen aan het eind van de basisschool de doelen die gesteld worden t.a.v. rekenen, lezen en taal. We bieden onderwijs op maat: Voor kinderen met meer mogelijkheden worden aanvullende doelen en activiteiten ingezet; voor kinderen met minder capaciteiten ontwikkelen wij onderwijs op maat.

De opbrengsten van de kinderen zijn maatgevend om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en te ontwikkelen. Het leerstofaanbod is uitdagend, stimulerend en sluit aan bij de kerndoelen.
We gaan uit van de drie basisbehoeftes van kinderen t.w. de behoefte aan relatie, competentie en autonomie (adaptief onderwijs van Luc Stevens) om te komen tot een positieve ontwikkeling van de kinderen.

'Samen' is onze kracht!
Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel. De oudere leerling zorgt voor de jongere leerling bij gezamenlijke activiteiten.

Onze missie; 'Samen veilig in ontwikkeling op een wereldse buurtschool!'

Onze school is een school voor kinderen uit de buurt; een plek waar zij zich thuis voelen en waar zij de bagage krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig en gelukkig mens.
Onze school wil bekend staan als een goede, prettige en vooral gezellige school. Een kind, maar ook een leerkracht moet met plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen voelen. Onze uitgangspunten hierbij zijn:
• Ieder mens is uniek
• Respect voor de ander
• Zorg voor de omgeving; de natuur en de cultuur

De visie van ons onderwijsteam is verwoord in het document: Alles wat aandacht krijgt….GROEIT!.pdf

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (27)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (26)