ouderparticipatie

Onze school kent allerlei vormen van ouderbetrokkenheid:
• Zitting nemen in de Ouderraad (OR)
• Zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR)
• Zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap (GMR)
• Helpen bij de lessen, bijvoorbeeld handvaardigheid en koken
• Helpen bij klusjes die in en om school moeten gebeuren
• Vervoeren van leerlingen bij de diverse activiteiten
• Hulp bij het maken van de schoolkrant
• Hulp bij het opzetten en compleet maken van de schoolbibliotheek
• Helpen bij allerlei andere activiteiten (schoolreisje, eindfeest, oud papier inzamelen etc.)
• Verkeersouder
• Hoofdluiscontrole ouder 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders een lijst met activiteiten waarop ze kunnen aangeven waarbij ze zouden willen helpen. Wij stellen deze hulp zeer op prijs; het komt de leerlingen ten goede en het betekent dat we daardoor de mogelijkheid hebben extra activiteiten te organiseren.

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (27)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (26)