ons onderwijs

Onze school is een school voor 4 t/m 12-jarigen, die overwegend uit Den Nul en de omliggende buurtschappen komen. De school is actief toegankelijk, dat wil zeggen, de school zorgt voor toepasselijke leerlingenzorg en voor afstemming van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen (adaptief onderwijs).
Onze leerlingen komen op school om te leren en samen met ouders willen we er voor zorgen, dat de leerlingen alle kansen krijgen zich zo goed mogelijk te ontplooien. De basisvaardigheden taal, rekenen en lezen nemen een belangrijke plaats in ons onderwijs in, maar het is zeker ook van belang dat de leerlingen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Daarom bieden wij onze leerlingen de Kanjertraining aan in alle groepen.
Samenwerking vinden wij belangrijk en we passen het Coöperatief leren =samenwerkend leren daarom als doorgaande lijn in de groepen toe. Daarnaast is structuur en voorspelbaarheid ook essentieel in ons onderwijs. Wij werken met een horizontale lijn door de school.
Dit houdt in:
• Vaste kringmomenten door de hele school
• Vaste werkmomenten met week/dagtaken met gestructureerde instructie
• Voortgezet technisch lezen door de hele school op hetzelfde moment
• Afsluiting van de dag met een evaluatiemoment

Meer informatie over ons onderwijs vindt u in de schoolgids.

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (27)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (26)