coöperatief leren

Wat verstaan we onder coöperatief leren:
Het gaat hierbij om het bewust samenwerken van goede en minder goede leerlingen in tweetallen of kleine groepjes. D.m.v. coöperatieve werkvormen ondersteunen en helpen de kinderen elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor problemen. Zwakke leerlingen profiteren van de aanmoediging, uitleg en hulp van medeleerlingen. Goede leerlingen profiteren van de samenwerking: door anderen te helpen bereiken zij beheersing van de stof op een hoger niveau.

Wat levert coöperatief leren op?
- Kinderen ontdekken dat je door samenwerken verder komt dan alleen
- Sociale vaardigheden van kinderen worden op een natuurlijke manier ontwikkeld
- Meer kinderen zijn meer actief en betrokken aan het leren
- Door onderlinge coaching leren de kinderen meer
- Kinderen gaan beter presteren
      

Kanjertraining

De Kanjertraining behoort tot het reguliere aanbod voor onze leerlingen. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De doelen zijn vooral praktisch:

- de leerkracht en de leerlingen worden gerespecteerd
- pestproblemen worden opgelost
- leerlingen durven zichzelf te zijn
- leerlingen voelen zich veilig
- leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
- leerlingen leren gevoelens onder woorden brengen
- leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Meer informatie over Coöperatief leren en de Kanjertraining vindt u in de schoolgids.

Laatste Nieuws

Data oud papier 2020
Kerstknutselen 2019
Einde schooljaar
Eindfeest 2019
Modderdag 2019

Uit het fotoboek

Hellendoorn 2019 (29) Hellendoorn 2019 (27)
Hellendoorn 2019 (28) Hellendoorn 2019 (26)